Strona główna  |  Prenumerata  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»


Istnienie POT-u jak najbardziej uzasadnione

Międzyresortowy Zespół ds. Promocji Polski Za Granicą stoi na stanowisku, iż dalsze funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej znajduje uzasadnienie – czytamy w stanowisku przyjętym 27 lutego przez przedmiotowy zespół.


W oficjalnym stanowisku Zespołu, do którego treści dotarły Wiadomości Turystyczne, napisano, między innymi, że zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski stanowi ważny element budowy wizerunku kraju i przynosi wymierne przychody finansowe. Udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., a wpływy z turystyki zagranicznej stanowią przeszło 6 proc. wszystkich wpływów z eksportu.

W badaniu reputacji państw (Reputation Institute) Polska została najwyżej oceniona w kategorii atrakcyjności turystycznej, otrzymując 64 punkty na 100 możliwych. Wysoko oceniono naszą przyjazność (62 pkt.) i wkład w globalną kulturę (56,9 pkt.). Systematycznie wzrasta też pozycja Polski w rankingu konkurencyjności gospodarczej sektora turystycznego. W 2015 roku w rankingu tym znaleźliśmy się na 47 miejscu na 141 analizowanych krajów.

W większości państw stawiających na rozwój turystyki, narzędziem państwa są narodowe organizacje turystyczne (NOT). Polska zalicza się do krajów, w których NOT otrzymuje zdecydowanie niższymi środkami z budżetu państwa, co jednak nie oznacza, że jest mniej skuteczna. W 2015 roku zagraniczne ośrodki POT wraz z branżą turystyczną, regionami, miastami, a także placówkami dyplomatycznymi zrealizowały działania promocyjne przy wkładzie finansowym i usługowym partnerów wartym 1,662 mln euro. Dodatkowo 199,7 mln euro to ekwiwalent reklamowy publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, które powstały w wyniku działań POT w latach 2013-2015. W okresie 2010-2016 organizacja zrealizowała też wizyty studyjne dla prawie 5 tys. dziennikarzy z całego świata.

O dobrej pracy POT mówi też raport z kontroli NIK-u, w którym napisano, że stopień wykonania mierników wskazuje, że POT skutecznie zrealizowała zaplanowane przedsięwzięcia promocyjne. W latach 2015-2016 zatrudnienie w organizacji zmniejszyło się o 25 proc. Wobec powyższych analiz i argumentów Międzyresortowy Zespół ds. promocji Polski za granicą stoi na stanowisku, że dalsze funkcjonowanie POT znajduje uzasadnienie.

2017-02-28 12:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

2017-03-06 08:38 lokalna OT

ale należy mieć nadzieję, że nowopowołany prezes POT szybko przeprowadzi głębokie zmiany w polityce, stylu działania i kierownictwie tej instytucji.

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 

»
Czytaj cyfrowe wydania Wiadomości Turystycznych >>>


Sylwetka

»» Eliza Smolińska, właścicielka biura Aleksander w Kaliszu »więcej
.

»Newsletter

»

Zamów newsletter