Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»


ODSZKODOWANIE OD SKARBU PAŃSTWA

TOO: domagamy się 141 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa

84 przedsiębiorców turystycznych należących do Turystycznej Organizacji Otwartej skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ok. 141 mln zł. Na wypłatę będą czekać przez 14 dni, jeśli jej nie otrzymają, wystąpią z pozwem zbiorowym.

TOO argumentuje swoje wystąpienie niezgodnym z prawem działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej. Zdaniem przedsiębiorców wprowadzenie przez Ministra Zdrowia w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzeń w czasie epidemii licznych ograniczeń i zakazów uniemożliwiających korzystanie z konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności (w tym zasady wolności gospodarczej) spowodowało, że działalność branży turystycznej została nie tylko ograniczona, ale w zasadzie zamknięta. To przełożyło się na ogromne straty finansowe. Zastosowanie środków wykraczających poza zwykłe środki konstytucyjne jest możliwe wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów odpowiedniego stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP), który formalnie nie został ogłoszony. Wydanie przez rząd rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na okres nie dłuższy niż 30 dni (jego przedłużenie mogłoby nastąpić tylko za zgodą Sejmu) dawałoby obywatelom szereg gwarancji. Środki mogłyby być wprowadzane na czas trwania stanu nadzwyczajnego, a ograniczenia i zakazy musiałyby być proporcjonalne. Ponadto przedsiębiorcy mieliby prawo do wyrównania części poniesionych strat bez konieczności podejmowania skomplikowanych prawnie i odwleczonych w czasie działań. Dopiero rozporządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu na określonym obszarze, przez określony czas, określonego stanu nadzwyczajnego mogłoby uruchomić mechanizmy pozwalające zastosować tak restrykcyjne środki. Mimo niespełniania tych przesłanek, zostały faktycznie wprowadzone, co było działaniem bezprawnym. - Państwo, które stoi na straży prawa powinno ponieść konsekwencje za bezprawne wykonywanie władzy publicznej przez organy. Konsekwencje te mogą być nawet bardziej dotkliwe niż wtedy, gdy władza działa zgodnie z przepisami prawa, gdyż są właśnie wynikiem bezprawności i uchylania się władzy od podejmowania legalnych działań – mówi mecenas Jacek Dubois, reprezentujący przedsiębiorców z TOO.

Wspomniane 141 mln zł to suma wysokości szkód rzeczywistych i utraconych korzyści inicjatorów akcji. Wyjaśnijmy, szkoda rzeczywista to wszystkie koszty ponoszone przez firmę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a utracone korzyści to marża, którą można by uzyskać, gdyby nie obowiązujące zakazy i ograniczenia. Te ostatnie zostały wyliczone na podstawie danych z 2019 r. Łączna kwota o, którą wnioskują przedsiębiorcy, została pomniejszona o pomoc przyznaną dotychczas przez rząd.

Jak podkreśla Alina Dybaś, prezes TOO, przedsiębiorcy nie oczekują jałmużny, ale konkretnych działań ze strony rządu i przedstawiają szereg postulatów. Wśród nich znalazły się zwolnienie z płatności ZUS do końca 2020 r., rozszerzenie pomocy w ramach wszystkich programów tarcz o dopuszczalne formy prawne podmiotów tzn. spółki jawne, cywilne oraz komandytowe niezatrudniające pracowników, zawieszenie spłaty zaległości w Urzędzie Skarbowym dla firm, które miały problemy finansowe i skorzystały z możliwości rozłożenia zobowiązania na raty, przesunięcie spłaty tych rat o 12 miesięcy, w związku ze skierowaniem pod głosowanie pakietu mobilności do Parlamentu Europejskiego podjęcie wszelkich działań ze strony polskiej celem jego zablokowania, podjęcie działań nakłaniających banki oraz firmy leasingowe do przeprowadzenia natychmiastowej rekalkulacji umów leasingowych, które wydłużą czas płaty zawartych umów o 3 lata i przedłużenie prolongaty spłaty należnych rat do marca 2021 r., rozszerzenie zakresu bonu turystycznego na wszystkie rodzaje wypoczynku niezależnie od miejsca i formy ich wykorzystania, rozszerzenie pomocy w ramach tarcz bez względu na rodzaj prowadzanej księgowości, formę prawną spółki dopuszczoną przez polskie prawo, z uwzględnieniem stałych pracowników nie tylko etatowych, ale również na umowach zlecenie oraz kontraktowych, obniżenie progu obrotu do 3 mln, wypełnienie samolotów w 100 proc., racjonalne zarządzanie lotami (nieanulowanie lotów w ostatniej chwili), opracowanie linii kredytowej w wysokości jednorocznego rzeczywistego obrotu z oceną zdolności kredytowej, na zasadach określonych dla mikropożyczek w tarczy 2.0, z umorzeniem odsetek za okres 2 lat.

TOO powstała 17 marca br., dziś zrzesza już ok. 1 tys. małych i średnich firmzw różnych segmentów turystyki. MG

2020-06-22 13:02:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»»Paweł Bączek, prezes zarządu JAN-POL Incoming Tour Operator.
 
» więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter