Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Zmarnowany urlop wymusi nowelizację?

Rzecznik praw obywatelskich nie po raz pierwszy dostrzega konieczność dokonania zmian w przepisach ustawy o usługach turystycznych. Swoje pismo skierował do MSiT.

Wystąpienie RPO dotyczy kwestii zmarnowanego urlopu. Rzecznik podkreśla, że obowiązująca obecnie ustawa o usługach turystycznych wymaga nowelizacji i dostosowania do nowego orzecznictwa. W piśmie powołane są dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, które zapadły w tej sprawie (uchwała z dnia 19.11.2010 r., sygn. akt III CZP 79/10 oraz wyrok z 24.3.2011 r., sygn. akt I CSK 372/10). Z obu orzeczeń wynika, że niezadowoleni turyści mogą się domagać naprawienia szkody niemajątkowej w postaci zmarnowanego urlopu na podstawie art. 11a ustawy o usługach turystycznych. Choć obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że powołany przepis ustawy jest podstawą prawną do występowania z roszczeniami o kompensatę szkody niemajątkowej, Rzecznik stoi na stanowisku, że zmian w tym zakresie wymaga sama ustawa. Dopiero zmiana przepisów może sprawić, że zostanie osiągnięty efekt w postaci implementacji przez polskiego prawodawcę postanowień dyrektywy 90/314. RPO podkreśla także, że regulacja taka z punktu widzenia konsumenta będzie miała ochronny charakter, spowoduje bowiem uzupełnienie jego wiedzy i orientacji o przysługujących mu roszczeniach w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Obecnie wiedza ta jest rekonstruowana na podstawie orzeczeń sądowych. JT

>> pobierz List Rzecznika Praw Obywatelskich

2012-05-17 08:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»» Agnieszka Lis, kierownik biura LOT "Serce Kaszub"  » więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter