Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Wyraźnie widać chęć zmian

Paweł Niewiadomski, nowo wybrany prezes Polskiej Izby Turystyki, w rozmowie z Lilianą Olchowik przybliża swoją koncepcję przyspieszenia i unowocześnienia izby, która przez 10 lat rozwijała się i okrzepła pod rządami Jana Korsaka.

Czy można tu mówić o wymianie pokoleniowej?
Myślę, że jestem w podobnym wieku jak Jan, gdy zaczął izbie przewodzić. Czterdzieści kilka lat to taki wiek, kiedy człowiek osiągnął to, co chciał w pracy zawodowej, ma już doświadczenie, jeszcze siłę, może więc realizować swoje pomysły, udzielając się na niwie społecznej. 

Skład prezydium PIT całkiem się zmienił – czy członkowie PIT byli zdecydowani na tak rewolucyjne zmiany, czy to raczej wypadek przy pracy?
Nie nazwałbym tego rewolucją: skład prezydium rzeczywiście się zmienił, ale już zmiany w radzie naczelnej PIT są niewielkie. Przed XXI walnym zgromadzeniem spotykałem się z członkami PIT w regionach. Było tam wyraźne nastawienie, żeby zmienić działania naszego samo-
rządu, co musiało znaleźć odbicie w głosowaniach. 

Jakie będzie stanowisko nowych władz izby wobec projektu PIT dotyczącego utworzenia branżowego funduszu ubezpieczeń?
Nowo wybrane władze muszą dopiero wypracować stanowisko w tej sprawie. Przypomnę tylko, że poprzednie stanowisko izba zajęła jeszcze przed nowelizacją ustawy. Teraz musimy dokonać rzetelnej analizy i ocenić, jak zapisy ustawy w tym zakresie sprawdzają się w praktyce. Warto dodać, że analizy wymaga całość ustawy, ponieważ dostrzegamy sporo mankamentów.
Na wszystkie zmiany legislacyjne trzeba szybko reagować, a jeszcze lepiej je wyprzedzać. Tak rozumiem użyte
w swojej kampanii hasło przyspieszenia. Zmiany w prawie najczęściej inicjuje Bruksela, a dopiero potem są one transponowane na rodzimy grunt. Jak powiedział Andrzej Arendarski – prezes KIG – „około 60 proc. ważnych decyzji zapada w Brukseli, a nie w Warszawie”. Obecnie ma być nowelizowana unijna dyrektywa 90/134 o imprezach turystycznych, m.in. w kontekście odpowiedzialności branży za takie wydarzenia jak np. wybuch wulkanu na Islandii. Będziemy nie tylko te prace pilnie obserwować, ale chcemy w nich współuczestniczyć, przygotowując własne stanowisko. 

Odnieśliśmy ostatnio wrażenie, że władze izby wolały się zamykać i dyskutować we własnym gronie. Nie wiem, czy ta niechęć do komunikowania dotyczyła tylko dziennikarzy, ale była wyraźna. Mamy zatem nadzieję na zmianę polityki komunikacyjnej…
I to jest właśnie jeden z moich priorytetów. Zamierzam otworzyć izbę na media, a przede wszystkim usprawnić komunikację wewnętrzną. Twierdzę zresztą, że na tle całej działalności PIT komunikacja wypadała najsłabiej. Chciałbym wyjść od analizy potrzeb członków i aktualizacji bazy adresowej. Chodzi mi o szczegółowe kontakty, by odpowiednie komunikaty trafiały bezpośrednio do zainteresowanych (prezesów, osoby odpowiedzialne za określone obszary), a nie tonęły w powodzi spamów, bo co np. hotelarza obchodzi sprawa zabezpieczania transakcji między agentem
a touroperatorem. Nasza strona internetowa musi być bardziej przyjazna dla użytkowników, przejrzysta i czytelna, by intuicyjnie łatwo można było znaleźć na niej potrzebne informacje. Będziemy ją szybko zmieniać, integrując ze stronami oddziałów. 

>> Więcej przeczytasz w najnowszym numerze WT nr 11/257 (1-15 czerwca 2012)


Paweł Niewiadomski: 44 lata, magister turystyki, od 20 lat prowadzi Holiday Tours w Łodzi. W samorządzie działa od 14 lat, jako wiceprezes PIT zajmował się sprawami międzynarodowymi – reprezentował Izbę w Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży (ECTAA). PREZYDIUM POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI
                        
prezes: Paweł                   skarbnik:                            wiceprezes:
Niewiadomski                    Jolanta Kondys-                 Grzegorz 
                                          -Sikora                                Chmielewski
                                      

                       
wiceprezes:                     wiceprezes:                      wiceprezes:
Tomasz Czapla                 Danuta Skalska                 Dariusz Wojtal


2012-06-11 16:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»» Agnieszka Lis, kierownik biura LOT "Serce Kaszub"  » więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter