Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

RPO chce nowelizacji ustawy

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się rozszerzenia katalogu informacji, jakie klienci muszą uzyskać od organizatora imprezy. A chodzi tym razem o kwestie związane z przystosowaniem obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W swoim wystąpieniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RPO zwraca uwagę na osłabioną ochronę praw niepełnosprawnych konsumentów korzystających z usług biur podróży.
Słusznie zwraca uwagę na fakt, że obecnie Ustawa o usługach turystycznych nie zawiera przepisu, który nakazywałby organizatorowi turystyki lub pośrednikowi turystycznemu poinformowanie klienta o przystosowaniu danego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Katalog informacji przewidziany w ustawie nie przewiduje takiego obowiązku. Istnieje co prawda obligatoryjny obowiązek poinformowania o rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania (art. 12 ust. 1 pkt 4 u.u.t.), ale nie można rozumieć pod tym pojęciem także informacji o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.
Podobnie przepisy określające elementy umowy o świadczenie usług
turystycznych nie wymieniają wprost, że elementem tej umowy powinna być informacja o przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ocenie rzecznika aktualny kształt regulacji zawartej w Ustawie o usługach turystycznych wymaga podjęcia stosownych działań legislacyjnych, czyli po prostu zmiany ustawy.
Jednocześnie rzecznik zwraca uwagę, że jeśli organizator udziela
takiej informacji (np. w odpowiedzi na zapytanie konsumenta) i wprowadzi klienta w błąd, to stanowi to naruszenie prawa i UOKiK powinien zwrócić uwagę na tę kwestię. Konsumenci muszą mieć bowiem dostęp do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji na temat nabywanych usług. Błędna informacja może stanowić naruszenie dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, co może być wystarczającą przesłanką dla uznania danej praktyki za bezprawną (naruszająca zbiorowe interesy konsumentów).
Co więcej, informacja o przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zawierająca treści wskazujące, iż jest to obiekt bez barier, może zostać uznana za reklamę wprowadzającą w błąd. Z obowiązkiem informacyjnym nie ma problemu już w samym hotelu. Tutaj ustawa wprowadza wymóg, aby w obiektach hotelarskich umieszczona została informacja o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych (art.44 ust. 1 pkt 4 u.u.t.).
Chodzi jednak o to, aby konsument informacje takie posiadał wcześniej, a nie dowiadywał się o tym, czy obiekt przystosowany jest do jego potrzeb już na miejscu. JT

2012-02-13 17:48:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»
»Katarzyna Krawiczyńska, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter