Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»


MATERIAŁ PARTNERA

X EDYCJA GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI okazała się wielkim sukcesem!

 

Nie milkną echa po X jubileuszowej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, które odbyło się 6-8 grudnia w Łodzi. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem i afiliowało blisko 300 uczestników. Właśnie na stronie internetowej www.gremium.forumturystyki.pl opublikowano kompletne opracowanie zawierające WNIOSKI i REKOMENDACJE z konferencji.

Jubileuszowa X edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI okazała się największą z dotychczasowych! Organizatorzy byli zaskoczeni tak dużą ilości zgłoszeń, a uczestnicy  bogactwem programowym. Podczas trwającego 3 dni wydarzenia, w hotelu Ambasador PREMIUM w Łodzi odbyły się panele dyskusyjne o profilu ekonomicznym, społecznym, przestrzennym i planistyczno-decyzyjnym, jak również 6 sesji badań i opracowań naukowych, podczas których omówiono aż 26 referatów naukowych, których prelegentami były osoby ze świata nauki z całej Polski. Podjęli oni m.in. tematykę nowych technologii w turystyce, potencjału turystycznego miast i regionów, marketingu turystycznego, zarządzania czy polityki turystycznej. Dodatkowo, w Forum współpracy JST-NGO zorganizowano szereg szkoleń i warsztatów pt. „RAZEM można WIĘCEJ”, podczas których  omawiano uwarunkowania wz. funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki. Drugiego dnia odbyła się również Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka, która w głównej mierze odnosiła się do zakresu kształcenia szkolnictwa zawodowego w najbliższych latach, czy potrzeb aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Całość 3-dniowego programu wyraźnie odnosiła się do hasła przewodniego konferencji: Przyszłość Turystyki – Turystyka Przyszłości. 

 

W oparciu o wypowiedzi zaproszonych ekspertów w trakcie paneli dyskusyjnych, prezentacji badań i opracowań naukowych oraz szkoleń i warsztatów, z uwzględnieniem głosów uczestników,  zgłaszanych w trakcie spotkań i dyskusji towarzyszących GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, zostały zebrane i wypracowane wnioski i rekomendacje dla turystyki w Polsce. Całość została podzielona tematycznie, wg. paneli i bloków których dotyczyły. W związku z powyższym powstały dedykowane wnioski i rekomendacje dla: profilu ekonomicznego – narzędzi finansowych odbudowy i rozwoju sektora turystyki, profilu społecznego – koncepcji wartości wspólnej i współpracy międzysektorowej w obszarze rozwoju turystyki, jak i również dla profilu przestrzennego rozważającego turystykę w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności  i planistyczno-decyzyjnego, który podejmował tematykę gospodarki turystycznej w polityce państwa polskiego. Osobne wnioski i rekomendacje zostały również sformułowane dla wystąpień naukowych i towarzyszących im sesjom referatowym, a także dla warsztatów „RAZEM można WIĘCEJ”.

 

Te ostatnie, w dużym stopniu dotyczyły hasła nadrzędnego dla warsztatów „RAZEM można WIĘCEJ” I rozważań na temat współpracy partnerskiej miedzy biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, w tym na temat relacji Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Jednym z najważniejszych wniosków dla tej części zostało określenie, że niezbędne jest wskazanie jednoznacznych reguł funkcjonowania ROT i LOT w kooperacji wzajemnej i z otoczeniem w szczególności z JST. W tym zakresie należy rozważyć redefinicję statusu i roli tych organizacji. Co więcej, za uzasadnione uważa się przeprowadzenie, w skali całego kraju, dogłębnej analizy stanu funkcjonowania i współpracy JST-ROT-LOT i innych NGO i precyzyjne sformułowanie celów i zadań oraz funkcji jaką mają pełnić ROT i LOT-y.

 

Pełne podsumowanie wydarzenia wraz ze szczegółowymi wnioskami i rekomendacjami jest ogólnodostępne i znajduje się na stronie www.gremium.forumturystyki.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami. 

 

2023-02-24 14:48:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»
»Katarzyna Krawiczyńska, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter