Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
IX Walny Zjazd PTTK

»

W dniach 15-16 września 2017 r. w gościnnych progach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, podczas którego podsumowano minione cztery lata działalności Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze szczyci się ponad 140-letnimi tradycjami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i ponad 110-letnimi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. PTTK zrzesza prawie 67 tysięcy członków (w tym prawie 17 tysięcy młodzieży szkolnej), zrzeszonych w 300 oddziałach. W latach 2013–2017 PTTK zorganizowało około 84 tysiące imprez turystyki kwalifikowanej, w których uczestniczyło prawie 2,4 miliona osób (w tym ponad milion młodzieży szkolnej), a w blisko 30 tysiącach imprez turystyczno-krajoznawczych wzięło udział ponad 840 tysięcy osób (w tym prawie 314 tysięcy młodzieży szkolnej).

PTTK od ponad 65 lat działa na rzecz tworzenia warunków do uprawiania turystyki i rozwijania krajoznawstwa. Utrzymuje 79 tysięcy kilometrów szlaków turystycznych, certyfikuje przewodników miejskich i terenowych, prowadzi muzea, izby regionalne i regionalne pracownie krajoznawcze, tworzy wzorce programów dla szkół w zakresie edukacji krajoznawczo- -turystycznej oraz kultywowania języka polskiego.

Zjazd, jak w każdej organizacji pozarządowej, jest czasem podsumowań, ale również czasem wytyczania kierunków działania organizacji w latach następnych. Delegaci wybrani na regionalnych konferencjach oddziałów PTTK w poszczególnych województwach zebrani na XIX Walnym Zjeździe PTTK w wyniku dwudniowej debaty zdecydowali o przyjęciu uchwał, a wśród nich między innymi:

1. w sprawie węzłowych problemów i zadań w XIX kadencji władz Towarzystwa;

2. w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego;

3. w sprawie zwrócenia się do władz Rzeczypospolitej Polskiej – władz państwowych i parlamentarzystów – z listem prezentującym najważniejsze problemy nurtujące środowisko, odnoszące się między innymi do: nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach, tak aby wzmocnić pozycję prawną oddziałów jako jednostek terenowych stowarzyszeń; ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez stworzenie instytucji partnerstwa publiczno-społecznego oraz publiczno-społeczno-prywatnego; zapewnienia właściwej pozycji szlaków turystycznych w rozwiązaniach prawnych; takiego unormowania spraw dotyczących imprez turystycznych, aby obciążenia właściwe dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ograniczały i nie obciążały statutowej działalności pożytku publicznego stowarzyszeń; stworzenia w systemie prawnym przesłanek do finansowania, ze środków totalizatora sportowego i z innych źródeł, turystyki społecznej, edukacji turystycznej oraz turystyki osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

Delegaci zjazdu wybrali nowe władze Towarzystwa z Jackiem Potockim – prezesem Zarządu Głównego, Dariuszem Kużelewskim – prezesem Głównej Komisji Rewizyjnej i ponownie Wojciechem Tomalakiem jako prezesem Głównego Sądu Koleżeńskiego na czele. Wiceprezesami Zarządu Głównego PTTK zostali: Roman Bargieł z Katowic i Marian Jurak z Olsztyna, sekretarzem generalnym Paweł Mordal z Szamotuł, a funkcję skarbnika będzie pełnił kolejną kadencję Jerzy Kapłon z Krakowa.

Zjazd nadał również 30 wybitnym działaczom Towarzystwa godność Członka Honorowego PTTK.

Skład Zarządu Głównego PTTK XIX kadencji

Lp.

Nazwisko i imię 

Funkcja

Województwo

1.          

Potocki Jacek

Prezes

Dolnośląskie

2.       

Bargieł Roman

Wiceprezes

Śląskie

3.       

Jurak Marian

Wiceprezes

Warmińsko-mazurskie

4.       

Kapłon Jerzy

Skarbnik

Małopolskie

5.       

Mordal Paweł

Sekretarz Generalny

Wielkopolskie

6.       

Bilik Lucjusz

 

Opolskie

7.       

Czober Jacek

 

Śląskie

8.       

Dąbrowski Jarosław

 

Mazowieckie

9.       

Misaczek Marzena

 

Małopolskie

10.   

Nowak Jakub

 

Śląskie

11.   

Osypiuk Waldemar

 

Dolnośląskie

12.   

Sierpińska Anna

 

Podlaskie

13.   

Sikora Stanisław

 

Pomorskie

14.   

Stachura Wiesław

 

Śląskie

15.   

Staszak Aleksandra

 

Podlaskie

16.   

Trzoch Jacek

 

Mazowieckie

17.   

Wałach Agnieszka

 

Podkarpackie

18.   

Wasilewski Andrzej

 

Lubelskie

19.   

Zań Paweł

 

Mazowieckie

20.   

Żochowski Mieczysław

 

Mazowieckie

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK XIX kadencji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Województwo

1.     

Kużelewski Dariusz

Prezes

podlaskie

2.     

Miśkowiec Paweł

Wiceprezes

małopolskie

3.     

Kudlaszyk Andrzej

Wiceprezes

wielkopolskie

4.     

Nazarczyk Dariusz

Wiceprezes

mazowieckie

5.     

Moszczyńska Elżbieta

Sekretarz

mazowieckie

6.     

Bardel Lucyna

 

śląskie

7.     

Grajczak Krystian

 

wielkopolskie

8.     

Grajkowski Dariusz

 

wielkopolskie

9.     

Kaczmarczyk Jarosław

 

pomorskie

10. 

Kalemba Andrzej

 

małopolskie

11. 

Komorowski Bogdan

 

mazowieckie

12. 

Korpysz Sławomir

 

lubelskie

13. 

Motyka Henryk

 

śląskie

14. 

Radomska Małgorzata

 

Śląskie

15. 

Zimnicki Kamil

 

warmińsko-mazurskie

 

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK XIX kadencji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Województwo

1.     

Tomalak Wojciech

Prezes

wielkopolskie

2.     

Markowski Tadeusz

Wiceprezes

pomorskie

3.     

Napiórkowski Wojciech

Wiceprezes

mazowieckie

4.     

Szulc Jolanta

Sekretarz

kujawsko-pomorskie

5.     

Delert Jacek

 

mazowieckie

6.     

Gacek Jacek

 

małopolskie

7.     

Husak Marcin

 

opolskie

8.     

Leoniak Bartosz

 

łódzkie

9.     

Pawlik Zbigniew

 

śląskie

10. 

Przyjazny Mateusz

 

wielkopolskie

11. 

Radomska-Krenz Renata

 

wielkopolskie

12. 

Rydel-Piskorska Elżbieta

 

mazowieckie

13. 

Sieradzki Stanisław

 

podkarpackie

14. 

Warowny Leszek

 

lubelskie

15. 

Janota Małgorzata

 

śląskie

16. 

Kamiński Paweł

 

podlaskie

17. 

Korus Krystian

 

śląskie

 

Na zdjęciach:

Fot 1. Od lewej: Dariusz Kużelewski - prezes Głównej Komisji rewizyjnej PTTK, Jacek Potocki - prezes Zarządu Głównego PTTK, Wojciech Tomalak - prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Fot. Paweł Wojtyczka, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

Fot. 2. Od prawej: Dariusz Rogowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, hm. Krzysztof Budziński - zastępca Naczelnika ZHP, Janina Zalewska-Steć - radca Ministra Edukacji Narodowej, Izabela Stelmańska - zastępca Dyrektora Departamentu Promocji,  Kultury i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Miroslav Herchl z Klubu Słowackich Turystów, Lis Nielsen - prezydent ERA-EWV-FERP, Otakar Boura z Klubu Czeskich Turystów.

Fot. Elżbieta Matusiak-Gordon

Fot. 3. Uczestnicy obrad XIX Walnego Zjazdu PTTK, na pierwszym planie gospodarze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: dr inż. Władysław W. Skarżyński - kanclerz SGGW i prof. dr hab. Kazimierz Banasik - prorektor ds. rozwoju SGGW oraz Marian Dzimira - wiceprezes Zarządu Głównego PTSM.

Fot. Elżbieta Matusiak-Gordon


 
Sylwetka

»
»Katarzyna Krawiczyńska, właścicielka biura Herkules Express w Słupsku  » więcej

Newsletter

»

Zamów newsletter