Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Coś więcej niż szara strefa w szkołach

Sektor turystyki młodzieżowej od lat bezskutecznie zmaga się niemal z tymi samymi problemami. Kwestie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży ...

... z którymi do tej pory walczyli pojedynczo poszczególni przedsiębiorcy, będą głównym przedmiotem działań powołanego przez IT RP zespołu.  
Powołany z inspiracji IT RP zespół jest już obecnie organizacją ponadinstytucjonalną – łączy zarówno członków IT RP, PIT, PITM, jak
i pokaźne grono niezależnych ekspertów, m.in. z UM w Łodzi, Biura Rzecznika Praw Dziecka, MEN, Komendy Stołecznej Policji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomysł na stworzenie grupy, która zajęłaby się problemami turystyki szkolnej i młodzieżowej, krystalizował się od dawna. Tak ważne problemy jak szkolna szara strefa czy nieścisłości legislacyjne musiały być do tej pory rozwiązywane samodzielnie przez poszczególnych przedsiębiorców z branży turystycznej, co niestety nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. 

Konkrety zamiast litanii żądań
Zespół ds. turystyki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma już za sobą dwa ważne spotkania. Na pierwszym, roboczym, ustalono zakres zainteresowań oraz propozycje ekspertów, którzy wspomagaliby prace głosem doradczym. Na drugim wybrano najpilniejsze problemy, których rozwiązywaniem zajmą się w pierwszej kolejności. – Wszyscy mamy świadomość, że to wszystko nie ulegnie zmianie w tym sezonie, bo takie rzeczy trwają długo – mówi Bogdan Zwoliński, członek zespołu z ramienia PIT. 

MEN gotów do współpracy
Pierwsze prace będą się koncentrować na współdziałaniu z MEN. W przeciwieństwie do ubiegłych lat, w których branża turystyczna napotykała na niemal automatyczny opór na wszelkie inicjatywy, padły już wstępne deklaracje pomocy. Zespół chce, żeby wśród ujawnianych przez portal informacji znalazły się również dane osoby fizycznej odpowiedzialnej za organizację wypoczynku. Wśród danych powinien się znaleźć również numer wpisu do ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych. Dzięki temu zarówno rodzice, jak i władze szkól, będą mogli łatwiej rozgraniczać profesjonalnych organizatorów turystyki od osób z turystycznej szarej strefy. Zespół zajął się również błędami, jakimi najeżony był udostępniany przez ministerstwo poradnik bezpiecznego wypoczynku. Przykładem są chociażby nieprecyzyjne informacje o językach obcych wymaganych od organizatorów zagranicznych wycieczek. Podobnie wygląda sprawa z wymogiem posiadania zaświadczeń PSP. W aktualnie zamieszczonym na stronach ministerstwa poradniku figuruje, że w przypadku braku opinii komendanta PSP, wniosek o nią powinien zgłosić sam operator. Tymczasem według obowiązujących przepisów nie ma on do tego prawa. Takich pomyłek jak ta jest więcej. Dyrektor departamentu wyrównywania szans edukacyjnych Jacek Krawczyk wyraził już ustnie zgodę na postulowane zmiany. 

Procedura kontroli autokarów
Poprawie ma ulec również kwestia niejednolitych procedur kontroli autokarów. Kierowany prze Małgorzatę Karwat zespół ma za zadanie albo doprowadzić do uzupełniania luki prawnej, jaką jest brak jednolitych procedur, albo chociaż na początek, stworzyć kodeks dobrych praktyk kontroli autokarów. Obecnie w poszczególnych województwach obowiązują różne instrukcje, więc nie zawsze można przewidzieć oczekiwania kontrolerów poza swoim regionem. Zaś źle zorganizowana kontrola może opóźnić wycieczkę nawet o kilka godzin.
 
Nowa forma karty kwalifikacyjnej
Przewidywane w pierwszej kolejności zmiany dotyczą również tego, kto ponosi odpowiedzialność za stan obiektu wypoczynkowego. Członkowie zespołu chcą przywrócenia kart, choć jak mówią, będą one funkcjonowały w zmodernizowany, odpowiadający duchowni czasu sposób. Choć karta kwalifikacyjna obiektu została zniesiona w celu zmniejszenia biurokracji, obecnie cały ciężar odpowiedzialności za stan obiektu został przeniesiony na organizatora wyjazdu. Zespół postuluje, żeby wydawane przez straż pożarną dopuszczenie do użytku było ważne jedynie przez rok, gdyż po tym czasie w obiekcie mogą zajść kluczowe zmiany i remonty. Jak mówią, ważne jest, by przenieść odpowiedzialność za stan obiektów na ich właścicieli.
Choć już samo zjednoczenie się trzech najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się turystyką młodzieżową można uznać za sukces, warto uważnie przypatrywać się realnym postępom prowadzonych przez zespół prac. Niewątpliwym zwycięstwem będą nawet małe zmiany. 

>> Pobierz Uwagi do Poradnika bezpiecznego wypoczynku 


2012-07-02 16:49:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»» Agnieszka Lis, kierownik biura LOT "Serce Kaszub"  » więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter