Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama

 
Aktualności

»

Giertler pisze do Premiera

Wczorajszy dzień obfitował w listy przedstawicieli branży do Premiera Donalda Tuska. Do jego wypowiedzi odniósł się również prezes ITRP Aleksander Giertler. Oto treść listu (pisownia oryginalna):

                                                     Pan Donald Tusk 
                                       Prezes Rady Minstrów RP Szanowny Panie Premierze,

Ostatnie wydarzenia w polskiej turystyce którymi są upadłości kilku organizatorów turystyki oraz przewoźnika lotniczego skłaniają do postawienia pytań jakie są przyczyny tych sytuacji i jakich szukać rozwiązań by zapobiegać, ale także dobrze chronić interes klienta i przedsiębiorcy.
W dotychczasowej historii działalności w polskiej turystyce wydarzyły się upadłości 15 organizatorów turystyki w sposób zawiniony jak i również powstałych z przyczyn obiektywnych jakie na wolnym rynku mogą wystąpić. Takie sytuacje występują także w innych krajach UE i Polska nie jest w tym odosobniona także pod względem ilościowym.
Roważając powstałe sytuacje należy zauważyć iż polska branża turystyczna w szerokim znaczeniu przekazuje do budżetu państwa chociażby tylko z tytułu podatku VAT ok. 1 mld. zł. a w całości zobowiązań do budżetu wartość ta wynosi ok. 6% PKB. Zatem nasuwa się pytanie która inna sfera działalności gospodarczej ma taki udział w tworzeniu PKB, a jak jest usytuowana i umocowana ta sfera usług w systemie gospodarczym państwa? Warto zaznaczyć iż szacuje się, że tylko w biurach podróży pracuje ponad 17 tys. osób. To też powinno mieć to ważne znaczenie w tworzeniu miejsc pracy i ograniczaniu globalnego bezrobocia Pańska wypowiedź Panie Premierze dotycząca biur podróży w sposób zapewne niezamierzony usytuowała wszystkich organizatorów i agentów turystycznych w jednym zbiorowisku mimo iż swoje obowiązki i powinności wykonują od lat rzetelnie i wiarygodnie przysługując się dobrze polskiej gospodarce, a jest ich kilka tysięcy.
Wolny rynek stworzył możliwości świadczenia i prowadzenia działalności gospodarczej ale też nie jest przez państwo w sposób prawny zabezpieczony przed zdarzeniami jakimi mogą być m.innymi upadłości i inne zagrożenia przerywające prowadzoną działalność. Oczywiście nieuczciwe działania kierujących tą sferą usług, które mogą spowodować peturbacje klientom winny być społecznie napiętnowane, a ich naganne działanie prawnie ocenione i wymierzone przypisaną karą.
W trakcie prac przy nowelizacji „Ustawy o usługach turystycznych” w 2010r. wnosiliśmy w imieniu wszystkich segmentów turystyki propozycje, które niewątpliwie poprawiłyby skuteczność prawa w sposób wymagalny na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej ale niestety zostały przyjęte rozwiązania, które prawo to czynią za mało przydatne w codziennej działalności podmiotów gospodarki turystycznej jak i nadzoru nad tym segmentem usług. Przyjęto zatem jedynie kosmetyczne poprawki do obowiązującego od 1997r. tekstu Ustawy nie zaś takie, które w sposób istotny stabilizowałyby możliwość prowadzenia wiarygodnie działalność usługową.
Bezpośredni realizatorzy usług turystycznych od wielu lat postulują o zmiany w systemie funkcjonowania prawa jak innych form zabezpieczeń w tym także finansowych : gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych lecz postulaty te pozostają jedynie w sferze postulatów. Wyrażamy przekonanie, że nadszedł czas aby w szerokiej debacie o funkcjonowaniu tego segmentu usług wskazać wszystkim ośrodkom decyzyjnym iż proponowane m.innymi przez organizacje samorządu gospodarczego i innych organizacji oraz stowarzyszeń zmiany są konieczne i pilne. Wymagają one przy ich tworzeniu rozsądku i odpowiedzialności oraz dogłębnej analizy nie zaś powierzchowności, która cechowała dotychczasowe prace i inicjatywy zmian pod wpływem wydarzeń chwili i emocji z tym związanych. Obowiązujące dotychczas procedury często w sytuacjach nadzwyczajnych powodują jedynie powstawanie nieuzasadnionych kosztów nie zaś obowiązującego w takich sytuacjach rozsądku i rachunku ekonomicznego.
Izba Turystki RP proponuje w ramach obecnego systemu zabezpieczeń na rzecz klientów:
1.wprowadzenie minimalnej kwoty gwarancji ubezpieczeniowej dla organiztorów turystyki samolotowej np. 0,5 mln. zł.
2.dla organizatorów turystyki rozpoczynających działalność bez określonego stażu w działaności turystycznej kwota mnimalna powinna by mnożna przez 2 lub nawet 3 aby nie powtarzał się przypadek BP ALBA TOUR.
3.polisa gwarancyjna i polisa generalna winna być zawierana u jednego ubezpieczyciela co pozwoli kontrolować liczbę wysyłanych turystów .
4.wprowadzenie indywidualnych ubezpieczeń dobrowalnych dla klientów od bankructwa biura podróży czy przewoźnika lotniczego.
5.zwiększenie nadzóru Urzędów Marszałkowskich nad firmami które organizują loty charterowe.
6.rozpatrzenie mozliwości aby to ubezpieczyciele którzy pobierają skaładkę za polisy gwarancyjne likwidowali szkodę/sprowadzali turystów do kraju/, a nie Urzędy Marszałkowskie.
Po ostatnich wydarzeniach w turystyce wyrażamy wolę pracy nad Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ale musimy wiedzieć: jak funkcjonują takie fundusze w Unii Europejskiej/ brak takiej analizy/,jakiej wysokości będą składki, kto ma je płacić , kto będzie sprawował nadzór nad Funduszem , kto zapewni obsługę , czy Fundusz będzie dobrowolny czy obowiązkowy dla wszystkich, czy składki będą wnosić także organizatorzy którzy działają w ramach innych przepisów niż Ustawa o usługach turystycznych”.
W imieniu wszystkich Izb Turystyki, organizacji branżowego samorządu gospodarczego zapraszam Pana Premiera na Forum Organizatorów Turystyki, które odbędzie się w dniu 07 sierpnia /wtorek/ o godz.10.30 w Hotelu GROMADA w Warszawie pl. Powstańców W-wy 2. To już II tura debaty o sytuacji polskiej turystyce i oczekiwanych zmianach.


Z wyrazami szacunku

Aleksander Giertler
Prezes Izby Turystyki RP

2012-08-07 12:14:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
Sylwetka

»» Agnieszka Lis, kierownik biura LOT "Serce Kaszub"  » więcej
Newsletter

»

Zamów newsletter